Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Цаль О.Я.

ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ ОЗНАК СИРОВИНИ КАЛЮЖНИЦІ БОЛОТНОЇ

Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького

Успіхи сучасної медицини в лікуванні та профілактиці різних захворювань залежать від пошуку й впровадження в практику нових лікарських засобів, серед яких значну частину становлять препарати рослинного походження.

Одним з важливих джерел поповнення резерву нових ліків рослинного походження є народна медицина.  До рослин, що мають використання у  народній медицині та гомеопатії, належить калюжниця болотна, яка представляє великий інтерес  як рослинне джерело біологічно активних речовин: алкалоїдів, флавоноїдів, каротиноїдів, аскорбінової кислоти, макро- та мікроелементів [4]. За даними літератури калюжницю болотну застосовують зовнішньо як протизапальний, ранозагоювальний та знеболювальний засіб при опіках, відмороженнях, ранах, забиттях, ревматизмі, нейродерматитах, екземах, трофічних виразках; вживають внутрішньо при гарячкових станах, кашлюку, бронхіті, астмі, туберкульозі легень, порушенні обміну речовин, діатезі, анемії, скорбуті, болісних менструаціях і карциномі матки, а також як сечогінний засіб при водянці й захворюваннях сечовивідних органів. Використовують рослину для лікування жовтяниці різноманітного походження, доброякісних та злоякісних пухлинах. Калюжниця болотна входить у групу гомеопатичних засобів російських, американських, чеських, німецьких фірм – виробників [5,6,7].

Мета нашої роботи – вивчення морфологічних та мікроскопічних ознак рослин роду калюжниця, які зростають на території України, що є необхідним для ідентифікації нового виду лікарської рослинної сировини.

У флорі України зустрічаються три види калюжниці: калюжниця болотна (Caltha palustris), калюжниця рогата (Caltha cornuta) і калюжниця приємна (Caltha laeta) [2,3]. Найбільше розповсюдження має калюжниця болотна.

Нами вивчено відмінні морфологічні ознаки рослин роду калюжниця, що зростають на території України, на основі яких складено порівняльну характеристику видів калюжниці. Встановлено, що при визначенні виду вирішальне значення має форма стиглого плода, яка є константною ознакою для окремих таксонів.

Вивчення анатомічних ознак проводили загальноприйнятими методами  на свіжій та висушеній рослинній сировині калюжниці болотної, що проростає у Львівській області [1].

Встановлено, що клітини епідерми стебла поздовжньо витягнуті. Продихи нечисленні, аномоцитного типу, оточені 3-4 навколопродиховими клітинами. Рідко зустрічаються одноклітинні тонкостінні волоски, округлі на верхівці і звужені до основи.

На поперечному перерізі стебла видно кільце почергово розташованих більших і менших закритих колатеральних провідних пучків зі слаборозвинутою механічною обкладкою.  Основна тканина стебла – паренхіма з великими міжклітинними порожнинами, що переходить в аеренхіму.

При розгляданні листка з поверхні видно, що клітини верхньої епідерми великі, звивистостінні, рідше майже прямостінні. Клітини нижньої епідерми більш звивисті, іноді з вервечковидним потовщенням.  Клітини верхньої епідерми біля жилок вкриті складчастою кутикулою. Продихи численні, аномоцитного типу, оточені 4-7 навколопродиховими клітинами, розташовані на обох поверхнях листа.

На нижній епідермі листка іноді зустрічаються невеликі тонкостінні одноклітинні волоски, такі ж як і на стеблі.

На поперечному перерізі листа видно, що він має дорсивентральну будову. Палісадна тканина однорядкова, розташована під верхньою епідермою, складається з широких низьких клітин.  Клітини губчастої паренхіми розгалуженодовгасті. Через головну жилку проходить невеликий провідний пучок  з нерозвинутою механічною обкладкою.

На препараті листочків оцвітини клітини епідерми звивистостінні. Продихи з 4 навколопродиховими клітинами, розташовані  на зовнішній стороні, у центральній частині утворюють рядки. На краю листочків оцвітини знаходяться сосочковидні вирости більших та менших розмірів у вигляді трикутників з тупою верхівкою та широкою основою. Клітини паренхіми листочків містять велику кількість каротиноїдів.

На поперечному перерізі кореня рослини видно первинну анатомічну будову, яка характерна в зоні всмоктування покритонасінних рослин.

У центрі кореня знаходиться центральний осьовий циліндр, оточений одношаровою ендодермою. У центральному осьовому циліндрі знаходиться тетраархний радіальний судинно-волокнистий пучок, у якому по радіусах чергуються ділянки ксилеми і  флоеми. Ксилема розвинута краще, ніж флоема. Вона досягає центра кореня і розходиться від нього променями.

Первинна кора добре розвинута, її клітини округлі, тонкостінні. Вона мітить великі міжклітинники, що характерно для рослин, які зростають на вологих територіях. У клітинах кори знаходяться зерна крохмалю.

Вкритий корінь первинною покривною тканиною – епіблемою, яка складається з клітин з тонкими целюлозними оболонками і виростами – кореневими волосками.

 Література

1.Государственная Фармакопея СССР: Вып 1. Общие методы анализа / МЗ СССР.  – 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1987. – С. 286-287.

2.Гродзинський Д. М. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російсько-англійсько-латинський). – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – С. 28, 78, 181.

3.Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – 1 изд. Киев: Наук. думка,1987. – 548 с., 2 изд. стереот. Киев: Фитосоциоцентр, 1999. – С. 46-47.

4.Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Magnoliaceae – Limoniaceae. – Л.: Наука, 1984. – С. 55-57.

5.Синельников В.В. Гомеопатия доктора Синельникова: Полный патогенез лекарственных средств. Materia medica. Pepertorium. – M.: ЗАО Центр-полиграф, 2007. – С. 88.

6.Фитотерапия в клинике внутренних болезней: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под. ред. Б.А. Самуры. – Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2003. – 416с.

7.Kostynska N. The ways of clinical choice and futher studies of remedies originated from plants // Proc. 53nd Congress of the Liga Medicorum Homeopathica Internationalis. – Amsterdam,1998. – P.12-14.

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.