Секция 1. Туристическо-рекреационный потенциал регионов Украины

УДК 0
Олійник Валентина Дем'янівна,доктор географических наук, , , , ,
АНАЛІЗ ТУРИСЬКО_РЕКРКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
0
0
 
УДК УДК 338.486
Михайлова Юлія Валеріївна,Смаркалова Антоніна Костянтинівна,,,,,
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
Mykhailova I.V., Smarkalova A.K.
IMPACT OF THE TOURIST POTENTIAL OF UKRAINIAN BLACK SEA REGION ON THE TOURIST INDUSTRY DEVELOPMENT OF UKRAINE
 
УДК 502.5: 338.48
Губанова Олена Ростиславівна,Полетаєва Лариса Миколаївна, , , , ,
ЕКОЛОГІЧНІ ЕКСТЕРНАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ
Gubanova O.R., Poletayeva L.M.
ENVIRONMENTAL EXTERNALITIES OF USING THE TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE ODESSA COAST
 
УДК УДК 338.482(477.73)
Патрушева Лариса Іванівна,Сербулова Надія Алимівна,,,,,
ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Patrusheva L, Serbulova N
The eco-tourism resources of Mykolaiv region
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 17.026.1
Гончарова Ірина Павлівна, , , , , ,
МІФОЛОГІЗАЦІЯ ТА ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
Goncharova I.P.
MITHOLOGY AND LEGITIMATION TOURIST SITES. MORAL ASPECTS.
 
УДК УДК 338.48:379.8
Покора Яніна,Іващенко Катерина, , , , ,
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Pokora Y.Y., Ivashchenko K.G.
TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF UKRANIAN CARPATHIANS REGION
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 338. 483 (477.64)
Донець Ірина Антоліївна,Іванова Валентина Михайлівна,Кондратенко Анастасія Ігорівна,Непша Олександр Вікторович,Стецишин Микола Миколайович,,
ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Donets I., Ivanov V., Kondratenko A., Nepsha O., Stetsyshyn М.
Tourist and recreational potential of Melitopol district of Zaporozhye region