Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК: 631.53.027:635. 65. 631. 461. 5 (477.4 – 292. 485)

                               Костюк О.О.

ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОГО АПАРАТУ РОСЛИН БОБА ОВОЧЕВОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Сонячна 3, 21008

UDC: 631.53.027:635. 65. 631. 461. 5 (477.4 – 292. 485)

Kostyuk О.О.

INFLUENCE OF INOKULYACII OF SEED ON FORMING OF SYMBIOTIC VEHICLE OF PLANTS OF BOB VEGETABLE In the conditions of right-bank street of Ukraine

The Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya, to Youth 6, 21008

В статті використовується українська мова

Ключові слова: симбіоз, бульбочкові бактерії, легемоглобін, холеглобін.

The results of researches of influence of inokulyacii are resulted on forming of symbiotic vehicle. Application of inokulyacii was provided by the increase of duration of vital functions of bulbils at both sorts on 1 month.

Keywords: symbiosis, bul'bochkovi bacteria, legemoglobin, choleglobin.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>