Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 633.85:631.5

Гарбар Л. А.

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ В ЛИСТКАХ РІПАКУ

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 

UDC 633.85:631.5

Garbar L.

THE IMPACT OF FERTILIZATION ON CHLOROPHYLL CONTENT IN LEAVES RAPE

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Проаналізовано вплив удобрення на вміст пігментів у листках ріпаку.

Ключові слова: ріпак, технологія вирощування, удобрення, хлорофіл, урожайність.

The influence of fertilization on the content of pigments in leaves of rape.
Keywords: rape, growing technology, fertilizers, chlorophyll, productivity.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>