Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 636.084:636.2:636.083

Поліщук Т.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИГУЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Сонячна 3, 21008

UDC 636.084:636.2:636.083

Polischuk T.V.

EFFICIENCY OF THE USE OF PASTURE GROUNDS IN A SUMMER PERIOD

Vinnytsia national agrarian university, Vinnytsia, Soniachna St. 3, 21008

Під час вивчення впливу систем утримання у літній період на молочну продуктивність встановлено, що найбільші надої отримано від корів, яких утримували за стійлово-вигульною системою з використанням кормових столів, від реалізації якого отримано на 49,9% більше прибутку, порівняно із цілорічно-стійловою і на 17,7% – із стійлово-вигульною групами.

Ключові слова: корови, утримання, система, кормові столи, надій, вигульно-кормовий майданчик, рентабельність, прибуток.

During the study of influence of the systems of maintenance in a summer period on the suckling productivity is set that most yields are got from cows which was retained after by a stall-pasture by the system with the use of forage tables, from realization of which a more income is got on 49,9%, by comparison to by a whole-yearly stall and on 17,7% – from by a stall-pasture by groups.

Keywords: cows, maintenances, system, forage tables, hopes, pasture-feed ground, profitability, income.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>