Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК: 636.084:636.2.053:636.083

Романенко Т.Д.

Відгодівля надремонтного молодняку української червоно-рябої молочної породи за різних термінів та способів утримання

Вінницький національний аграрний університет

UDC: 636.084:636.2.053:636.083

Romanenko T. D.

FEEDING OF SUPERREPAIR SAPLING OF UKRAINIAN RED POCK-MARKED DAIRY BREED AT DIFFERENT TERMS AND METHODS OF LIVE-STOCK HANDLING

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsi, Solnechnay,3 21008

Встановлено, що при відгодівлі надремонтного молодняку української червоно-рябої молочної породи за різних термінів утримання 90 та 120 днів та способів утримання прив’язному та безприв’язному перевага була на стороні безприв’язного утримання. В обох випадках доведено, що збільшення потреби у кормах на 5% для бичків безприв’язного утримання приростами живої маси відповідно в 2,36 та в 1,84 рази.

Ключові слова: відгодівля, терміни 90 або 120 днів, способи, утримання, прив’язне, безприв’язне, ефективність.

It is set that at fattening superrepair the sapling of Ukrainian red pock-marked dairy breed at the different terms of holding in 90 and 120 days and methods of live-stock handling to fastened and loafing advantage was on the side of loafing. It is well-proven in both cases, that increase of requirement in sterns on 5% for the bull-calves of loafing by the increases of living mass accordingly in 2,36 and in 1,84 times.

Keywords: feeding, terms in 90 or 120 days, methods, maintenance, fastened, loafing, efficiency.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>