Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.147.001.76:633(477)
Бондарева Л.М., Мамчур Р.М.
Обгрунтування інноваційно-економічного стимулювання високоефективного ведення рослинництва в Україні
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони, 13, 03041
UDC 631.147.001.76:633(477)
Bondareva L.M., Mamchur R.N.
justification of INNOVATION AND ECONOMIC STIMULATION of highly effective plant-growing in UKRAINE
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroes of Oborony, 15, 03041
 

Анотація. Вказуються нові підходи щодо впровадження у рослинництво економічно - обгрунтованого його ведення при застосуванні інтенсивних систем землеробства. Оцінена ефективність впровадження у виробництво науково – обгрунтованих критеріїв ефективності газузі окремих регіонів України. Вказується роль і значення сучасних механізмів управління високотехнологічним веденням рослинництва.

Ключові слова: інновації, економіка, рослинництво, технології.

Abstract. There are identified new approaches regarding implementation economically - justified conduction in plant growing at the application of intensive farming systems. There was evaluated the effectiveness science - based efectiveness criterias of production application of the branch of separate regions of Ukraine. There was indicated the role and importance of modern management mechanisms of high-tech plant growing.

Key words: innovations, economics, plant growing, technologies.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>