Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 631.82:633.1:631.5
Павлюк С.Д.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київська обл., К-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. С/г технікум 08152
UDC 631.82:633.1:631.5
Pavlyuk S.D.
EFFICIENCY OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS FOR GROWING OF SPRING TRITIKALE
IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE
National university of life and environmental sciences of Ukraine
  Kievs region, K-Svyatoshinskiy district, city Boyarka, str. Agric. technical school 0815
 
 
Анотація. Вивчено вплив різних доз та способів внесення добрив на урожай та якість зерна тритикале ярого. Встановлено, що оптимальні показники продуктивності та якості зерна отримано за внесення N30P45K45+нутрібор 2кг/га (в позакореневе підживлення).

Ключові слова. добриво, тритикале яре, врожайність, якість зерна.

Abstract. The effect of different doses and methods of applying fertilizers on the yield and grain quality of spring triticale is studied. It is found that the optimal productivity and quality of grain are obtained with the use of N30P45K45+nutribor of 2kg/ga (foliar nutrition).

Key words: fertilizer, spring triticale, yield, grain quality.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>