Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.147:63.002.6
Макаренко Н.А., Бондарь В.І.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ОСНОВНІ   ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони, 15, 03041
UDC 631.147:63.002.6
Makarenko N.A., Bondar V.I.
ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: BACKGROUND OF INTRODUCTION IN UKRAINE
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony st., 15, 03041
 

У роботі розглядаються питання впровадження органічного способу виробництва сільськогосподарської продукції в умовах України. Показано, що органічне виробництво може бути ефективним за відсутності забруднення сільськогосподарських угідь та відповідності технологій вирощування сільськогосподарських культур вимогам екологічної безпечності.

Ключові слова: органічне виробництво, навколишнє природне середовище, пестициди, агрохімікати.

The work deals with the introduction of the organic agricultural production in the conditions of Ukraine. Was presented that organic production can be effective in the case of privation farmland pollution’s and matching technologies of growing crops with environmental safety.

Key words: organic production, an environment, pesticides, agrochemicals.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>