УДК 74 (7.01)

Спирина М.Ю.

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ

ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Межрегиональный институт экономики и права

при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС

 

Радомська В.Р., Тирпич І.А.

ТВОРЧІСТЬ А. ПОПЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА МОНАСТИРЯ СС. КАРМЕЛІТОК БОСИХ У ЛЬВОВІ

Національний університет «Львівська політехніка»,

Львів, Степана Бандери, 12, 79013;

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,

Київ, Вознесенський узвіз 20, 04053

 
Секции-март 2013