Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Семчук Л.Я.

ТЕХНІЧНІ ВІДМІННОСТІ СПОСОБІВ ВИШИВАННЯ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

В данной статье представлена классификация техник вышивания. Обоснованно три, разные за техническими характеристиками, способы взаимодействия вышивальной нити с тканью, которые лежат в основе многочисленных швов украинской народной вышивки.

Ключевые слова: вышивальная нить; стежок; способ; техника; шов.

Classification of techniques of embroidery is presented in this article. Defines three different specifications, methods of interaction embroidery thread with a cloth, that are the basis of numerous seam of Ukrainian folk embroidery.

Keywords: embroidery thread; stitch; method; technique; seam.

Дослідники народної вишивки, кінця ХІХ початку ХХ століття, описуючи способи вишивання, вживали такі словосполучення: «види шитва», «спосіб вишивання» [1], «роди шитва» [2], «роди шитя», «техніки родів шитя» [3] тощо. Віра Білецька використовувала термін «шов», як засіб зшивання двох полотнищ чи елементів одягу: «… шви … сорочок обов’язково оздоблюються мережкою», «Перехідну стадію від шва до оздоби являють собою також всякого рода мережки, що їх простішою формою є рубець…» [2]. Є твердження, що «шов» – це похідна форма від «шити», «шитво» [4]. У сучасній мистецтвознавчій науці для характеристики способів вишивання використовують терміни «шов» і «техніка». Проте, кількісний склад відомих технік чи швів у народній українській вишивці – неозорий [5; 6; 7; 8; 9]. Часто одні й ті ж способи вишивання мають локальні назви, варіанти  застосування.

У цій статті зроблено спробу структурування величезної сукупності технік української вишивки в єдину систему, на основі принципу взаємодії вишивальних засобів.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.