УДК 74.01

Радомська В.Р., Тирпич І.А.

ГЕНЕРАТИВНИЙ ДИЗАЙН В АРХІТЕКТУРІ

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Степана Бандери 12, 79013; Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Київ, Смірнова-Ласточкіна 20, 04053

UDC 74.01

Radomska W.R., Tyrpych I.A.

GENERATIVE DESIGN IN ARCHITECTURE

Lviv Polytechnic National University, Lviv, Bandera street 12, 79013; The National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Smirnova-Lastochkina St. 20, 04053

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 711.72

Дида  О.А.

РЕКЛАМНІ ОБЄКТИ ЯК ЗМІСТОВО-ПРОСТОРОВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ АТРАКТИВНОСТІ  МАЛОГО МІСТА

 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Степана Бандери,12, 79012

 

UDC 711.72

Dyda O.A.

THE OBJECTS OF THE ADVERTISEMENT AS A SUBSTANCE AND SPAСE COMPOSITIONAL PART OF THE INCREASE OF THE ARCHITECTURAL ATTRACTIVITY OF THE SMALL TOWN

 

National University”Lvivska polytechnika”Lviv, Stepana Bandery, 12, 79012

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК. 72.01

Юрик Я.М.

УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ГРОМАДСЬКОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Національний університет «Львівська політехніка»

UDC. 72.01

Yuryk Y.M.

UKRAINIAN ADOPTION OF IDENTITY IN THE PUBLIC SPACE LVIV

National University "Lviv Polytechnic"

 
Секции-декабрь 2012