УДК  582.988 (477. 65 – 21)                                                                       

                                                                                                                             Г.Ф. Аркушина

 ФОРМУВАННЯ ФЛОРИ НАЙБІЛЬШ АНТРОПОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ м. КІРОВОГРАДА
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.К. Винниченка, вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, Укоаїна, 25006
 
UDC582.988 (477. 65 – 21)                                                                
Arkushina A.F.
 
FORMATION OF FLORA IN THE MOST ANTHROPOGENICALLY-LOADED AREAS OF KIROVOHRAD
Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko  vul. Shevchenka, 1, Kirovohrad, Ukraine, 25006
 

УДК582.35/.99(477.82–751.3)

ТерещукЮ.В., КузьмішинаІ.І.

БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИННИХ РОСЛИН ПРОЕКТОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ БОТАНІЧНОГО ЗАКАЗНИКА «ЯЛИННИК» (Любомльський район, Волинська область)
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Луцьк, Волі 13, 43025

UDC582.35/.99(477.82–751.3)

Tereshchuk Yu.V., Kuzmishyna I.I.

Biomorphological CHARACTERISTICS OF vascular plants OF PROJECTED environmental trails OF botanical reserve "spruceforest" (Luboml district, Volyn region)
Eastern European National University named after Lesya Ukrainka Lutsk, Voli 13, 43025
 
УДК 582. 929.4:581.5 (477.42)
Котюк Л.А.
БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  LOPHANTHUS ANISATUS ADANS. У ЗВ’ЯЗКУ З ІНТРОДУКЦІЄЮ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
 
Житомирський національний агроекологічний університет Бульвар Старий,7, м. Житомир, 10008, Україна

UDC  582. 929.4:581.5 (477.42)

KotyukL.A.
BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF LOPHANTHUS ANISATUS ADANS. WITH INTRODUCTION IN POLISSYA CONDITIONS OF UKRAINE
Zhytomyr National Agroecological University Old Boulevard, 7, Zhytomyr, 10008, Ukraine
 

УДК581.526.42(477.82–751.3)

Колядюк І.А., КузьмішинаІ.І.

ТАКСОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОРЕАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ЛІСОВОГО ЗАКАЗНИКА «СМОЛЬНИЙ» (Ратнівський район, Волинська область)
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Луцьк, Волі 13, 43025

UDC581.526.42(477.82–751.3)

Kolyadyuk I.A., Kuzmishyna I.I.

Taxonomic CHARACTERISTICS OF THE Boreal ELEMENT OF Forest PRESERVE"Smolny" (Ratne district, Volyn region)
Eastern European National University named after Lesya Ukrainka Lutsk, Voli13, 43025
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК582.35/.99(477.82)

ШпанчукО.С., КузьмішинаІ.І.

ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИННИХ РОСЛИН ПРОЕКТОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ «ПІЩАНСЬКИЙ ПОЛІСЬКИЙ ДИВОСВІТ» (Камінь-Каширський район, Волинська область)
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Луцьк, Волі 13, 43025

UDC 582.35/.99(477.82)

Shpanchuk O.S., Kuzmishyna I.I.

Coenotical specifics of vascular plants OF PROJECTED ecological trails "Peschansky PoliskY Wonderland" (Kamin-Kashyrskyy district, Volyn region)
Eastern European National University named after Lesya Ukrainka Lutsk, Voli 13, 43025