Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 591.3:597.551.2.043:537-962
Яремчук Марія Михайлівна,Дика Марія Василівна,Санагурський Дмитро Іванович,,,,
ВМІСТ ГІДРОПЕРОКСИДІВ ЛІПІДІВ ЗАРОДКІВ В’ЮНА ЗА ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Yaremchuk M.M., Dyka M.V., Sanagursky D.I.
The lipid hydroperoxides content of loach embryos under the action of microwave radiation
 
УДК 612.336:591.133.13
Возна О.Є.,,,,,,
МІКРОБНИЙ МЕТАБОЛІЗМ РІЗНИХ ВУГЛЕВОДІВ У РУБЦІ ЗА ДІЇ АВІЛАМІЦИНУ
0
0
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 53.047
Пахомова Екатерина Александровна,Иванова Елена Леонидовна,,,,,
Физические основы современных методов сверхранней диагностики здоровья (на примере метода диагональной сегментарной амплитудометрии)
Ivanova E.L., Pakhomova E.A.
Physical fundamentals of modern methods for the earliest health diagnosis (for the diagonal segmental measurement of amplitude method)