Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 504.45 (477.41+477.51)

Ладика М.М., Максін В.І., Кутова І.Г., Бордусь А.О.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СЕРЕДНІХ РІЧОК ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, вул. Героїв Оборони, 15

UDC504.45 (477.41+477.51)

LadykaM.M., MaksinV.I., Kutova I.G., Bordus A.O.

ECOLOGICAL STATE OF MEDIUM RIVERS OF THE LEFT BANK OF UKRAINE

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Heroyiv Oborony st., 15, Kyiv -03041, Ukraine

 Анотація. В статті представлено результати оцінки якості води річок Трубіж і Остер за індексом забруднення води. Встановлено, що води належать до ІІІ класу якості і характеризується як помірно забруднені. В цих річкових екосистемах внаслідок зменшення річкового стоку відбувається зміна реофільних умов на лімніофільні, що призводить до заболочування водної поверхні.

Ключові слова: якість води, індекс забруднення води, біоіндикація, макрофіти, Трубіж, Остер

Abstract. It is show the results of the water quality in Trubizh River and Oster River by the water pollution index. It was established that this river water belong to the third class quality and characterized as moderate polluted index. As a result of decrease of river flow in these river ecosystems toke place change from reofilious conditions to limniofilious conditions and connected with bogging of the water.

Keywords: water quality, water pollution index, bioindication, macrophytes, Trubizh, Oster

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>