Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 681.7.069.24:581.14.087:635
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
Kozhemyako Y.V.
USE OF LASER SPECTROFLUOROMETRY FOR RATING OF GROWTH AND DEVELOPMENT VEGETABLE CROPS

Аннотация. Доведено, що метод лазерної спектрофлуориметрії in vivo зелених листків овочевих культур дає можливість контролювати ріст і розвиток рослин та ідентифікувати їх на основі оцінювання флуоресцентних індексів. Основні закономірності, що спостерігалися під ч

Ключевые слова: флуоресценція, спектрофлуориметрія, овочеві культури

Abstract. It is shown that method of laser spectrofluorometry in vivo of green leaves of vegetables makes it possible to control the growth and development of plants; to identify the plants on the basis of estimating fluorescence indices. The main regularities that

Keywords: fluorescence, spectrofluorometry, vegetables

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>