Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ҐРУНТОЗАХИСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Kozhemyako Y.V.
FLUORESCENT PARAMETERS OF PLANTS IN APPLYING SOIL TECHNOLOGIES

Аннотация. . Досліджено характер індукції флуоресценції хлорофілу зеленого листка рослини залежно від системи обробітку ґрунту. Для кількісної оцінки було застосовано флуоресцентні індекси життєздатності та індекс адаптації до стресів. Доведена ефективність мінімаль

Ключевые слова: індукція флуоресценції, оранка, мінімальний обробіток ґрунту

Abstract. The system of recording of chlorophyll fluorescence induction kinetics was applied to agricultural plants monitoring and establishment of biological farming efficiency. Fluorescent viability indices and index adaptation to stress was applied to quantify.

Keywords: chlorophyll fluorescence induction kinetics, plowing, biological farming

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>