Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 602.3:579.64:632.4
Бойко Мария Викторовна,Патыка Николай Владимирович,Патыка Татьяна Ивановна,,,,
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БІОАГЕНТІВ РОДУ BACILLUS ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ FUSARIUM SSP.
М.V. Boyko, N.V. Patyka, Т.І. Patyka
BIOTECHNOLOGY OF APPLYING MICROBIAL AGENTS OF THE GENUS BACILLUS AGAINST PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES FUSARIUM SSP

Аннотация. Досліджено антагоністичні властивості бактерій роду Bacillus відносно фітопатогенних мікроміцетів роду Fusarium ssp. Активність бактерій-антагоністів до тест-культур визначали методом агарових блоків. За результатами досліджень виявлено перспективність бі

Ключевые слова: Bacillus thuringiensis, антагоністична активність, фітопатогенні мікроміцети, бактерії-антагоністи, біопрепарати

Abstract. The research work of antagonistic properties of bacteria of the genus Bacillus against phytopathogenic micromycetes of the genus Fusarium ssp was done. The activity of bacteria-antagonists to the test cultures were determined by agar blocks. According to

Keywords: Bacillus thuringiensis, antagonistic activity, phytopathogenic micromycetes, bacteria-antagonists, preparations

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>