УДК 628,541
Кочкодан Ольга Дмитрівна ,Грисюк Наталія Сергіївна,Кочкодан Віктор Михайлович,,,,
ВИЛУЧЕННЯ ІБУПРОФЕНУ ІЗ ВОДИ НАНОФІЛЬТРАЦІЙНИМИ МЕМБРАНАМИ
Kochkodan O.D., Grysyuk N.S., Kochkodan V.M.
REMOVAL OF IBUPROFEN FROM WATER WITH NANOFILTRATION MEMBRANES