Рейтинг пользователей: / 11
ХудшийЛучший 
УДК УДК 648.18
Іванюк Олена Володимирівна,,,,,,
SYNTHESIS PROCESSES FOR USING
BROWN PIGMENTS WORN IRON-CHROMЕ CATALYST
SYNTHESIS PROCESSES FOR USING

Аннотация. Встановлено, що залізо-хромовий каталізатор конверсії карбону(ІІ) оксиду є ефективною сировиною для синтезу пігментів коричневої кольорової гами. Колір пігменту забезпечується змішаною цинк-ферум-хромовою шпінеллю, утворення якої в процесі синтезу підтвер

Ключевые слова: пігмент коричневий, шпінель, залізо-хромовий спрацьований каталізатор, шихтовий склад, дифрактограма, власні коливання кристалічної гратки.

Abstract. that iron-chromium catalyst for conversion of carbon (II) oxide is an effective raw materials for the synthesis of pigments brown colors. Color pigment is provided a mixed zinc-iron-chrome spinel, whose formation during synthesis confirmed by infrared spe

Keywords: brown pigment, spinel, iron-chrome worn catalyst charge composition, diffractograms, their crystal lattice vibrations.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>