Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 685.5:622.276
Фадєєва Ірина Георгіївна,,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ДЕБІТУ НАФТОВИДОБУВНИХ СВЕРДЛОВИН
Fadyeyeva I.G.
INFORMATION MODEL FOR DETERMINING THE FREQUENCY MEASUREMENTS DEBIT OIL PRODUCER

Аннотация. Розглядається інформаційна модель для визначення періодичності вимірювань дебіту нафтовидобувних свердловин, яка, на відміну від існуючих, враховує динаміку процесу, що дозволяє підвищити точність і вірогідність обміну обсягу видобутої нафти та використати цю інформацію у системі підтримки прийняття управлінських рішень.

Ключевые слова: періодичність вимірювань, інформаційна модель, нафтогазовидобувні підприємства

Abstract. An information model for determining the frequency of measuring flow rate oil wells, which, unlike existing ones, takes into account the dynamics of the process, thus improving the accuracy and reliability of the exchange volume of oil and use this information in the system of decision making support

Keywords: frequency measurement information model, oil and gas compan

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014