Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.1:338:51-77
Ярмоленко Виктор Алексеевич,Полищук Натплия Викторовна,Кузько Сергей Александрович,Yarmolenko V. О.*, Polishchuk N. V.**, Kuzko S. O. **,,,
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄВОСТІ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ВАЛОВОГО ДОХОДУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ
OF FORMATION OF GROSS INCOME OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE INTERSTATE LEVEL
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE FORCE OF PROCESS

Аннотация. У доповіді розглядаються підходи до порівняльної характеристики дієвості процесу утворення валового доходу сільськогосподарських підприємств на міждержавному рівні (на прикладі Білорусі та України) з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС). Для цього використано статистичні дані Всесвітнього Банку за валовим внутрішнім продуктом (ВВП) з урахуванням ПКС Білорусі та України, національні рахунки цих країн, статистичні дані господарської діяльності певних сільськогосподарських підприємств України, а також відповідні вартісні показники складових частин результативності будь-якого економічного процесу. Встановлено, що методику застосування цих показників для порівняльної характеристики результативності зазначеного процесу (апробовану на прикладі Білорусі та України) можна використати на практиці з метою приросту знань про його дієвість.

Ключевые слова: процес, загальний, чистий і масштабний продукти процесу, ефективність і результативність процесу, процес утворення валового доходу підприємств, міжнародне співставлення за паритетом купівельної спроможності валют країн

Abstract. In the paper the approaches to comparative characteristic of the components of the force for process of formation of gross income of agricultural enterprises have been considered (at the example of Belarus and Ukraine) by the use of purchasing power parity. For hereof statistical date of Word Bank by gross domestic product of Belarus and Ukraine by the use of purchasing power parity, national accounts these countries; statistical data of economic activity of concrete agricultural enterprises of Ukraine and appropriate money rates of ingredient parts of efficiency of any economic process have been used. It is established, that methods of application of these rates to comparative characteristic of efficiency of the examined process (which have been approved at the example of Belarus and Ukraine) can be applied at practice for the purpose of increase of knowledge about force of process.

Keywords: process, total, net and scale products of process, effectiveness and efficiency of process, process of formation of gross income of enterprises, international confrontation by the use of purchasing power parity of currencies of countries

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014