Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 004,2
Гуменюк Аліна Василівна,,,,,,
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Humeniuk A.V.
FINANCIAL STABILITY ANALYSIS OF ENTERPRISES AND THEIR AREAS OF SUPPORT

Аннотация. У статті проаналізовано методичні підходи визначення «фінансова стійкість» підприємства, охарактеризовано основні її ознаки та напрями забезпечення на підприємстві.

Ключевые слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, активи та пасиви, фінансові ресурси, платоспроможність

Abstract. The article analyzes the methodological approaches the definition of "financial stability" of the enterprise, describes its main characteristics and trends in enterprise software.

Keywords: financial stability, financial position, assets and liabilities, financial resources, ability to pay

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014