Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 330,34
Боровик Оксана Несторівна,,,,,,
Ecologically Safe Conduct of Economic Relations as the Basis for a Long-lasting State Progress
Borovyk O.N.
Ecologically Safe Conduct of Economic Relations as the Basis for a Long-lasting State Progress

Аннотация. У статті сформовано поняття господарських відносин та виокремлено важливі інструменти і важелі для їх екологобезпечного ведення. Розкрито основні характеристики еколого-економічного механізму. Сформовано пропозиції щодо вирішення проблем з екологізацією господарської діяльності.

Ключевые слова: господарські відносини, екологізація, еколого-економічні механізми, адміністративно-економічний механізм, принцип профілактики, інструменти стимулюючого характеру

Abstract. In the article,thenotion of economic relations has been formulated, and important instruments and key-factors for its ecologically safe conduct have been outlined. The main characteristics of ecologico-economic mechanism have been covered. Suggestions on how to solve the problem of making economic activity ecologically safe have been formed.

Keywords: economic relations, ecologically safe, ecologico-economic mechanisms, administrative-economic mechanism, the preventive measure principal, stimulating instruments

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014