Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

UDC 33.658

Nikitina A.V.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC GROUNDS OF ENTERPRISES’ ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT

Kharkiv National Automobile and Highway University Kharkiv, Petrovskogo 25, 61002

УДК 33.658

Нікітіна А.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 In the report essence of basic modern approaches to the category “enterprises’ economic safety” are disclosed, main facilities of management enterprises’ economic safety are found out. The actuality and necessity of further development of theoretical aspects of enterprises’ economic safety providing are grounded, the conceptual model of environment impact on the state of enterprises’ economic safety is offered.

Keywords: economic safety, conception of providing enterprises’ economic safet,. enterprises’ economic safety management.

У докладі з’ясовано сутність основних сучасних підходів до категорії management.»економічна безпека підприємств, засобів управління економічною безпекою підприємств. Обґрунтовано актуальність та необхідність подальшого розвитку теоретичних аспектів забезпечення економічної безпеки підприємств, запропоновано концептуальну модель впливу середовища на економічну безпеку підприємств.

Ключові слова: економічна безпека, концепція забезпечення економічної безпеки підприємств, управління економічною безпекою підприємств.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012