Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 005.418:005.93

Распопов Р.С.

 

заходи антикризового управління виробничим підприємством

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Raspopov Р.S.

CRISIS MANAGEMENT EVENT of industrial enterprise

Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

 У статті розглянуто основні проблеми стратегії й тактики антикризового управління виробничим підприємством. Розроблено комплекс та послідовність стратегічних і оперативних заходів здійснення антикризового управління.

Ключові слова: антикризове управління, антикризова програма, стратегічні заходи, оперативні заходи, модель.

The article discusses the basic problems of strategy and tactics of crisis management production company. The complex and the sequence of strategic and operational activities of the implementation of crisis management.

Keywords: crisis management, anti-crisis program, strategic measures, operational measures model.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012