Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 636:338.439.4

Кареба М.І.

 Шевченко Т.В

Майбутнє продовольчого підкомплексу АПК України – у розвитку агропромислової інтеграції.

Миколаївський національний аграрний університет м. Миколаїв, вул. Пар. Комуни 9,

UDK 636:338.439.4

Kareba M.I.

 Shevchenko T.V

Future of food subcomplex APK Ukraine – in development of agroindustrial integration.

 Mykolaiv national agrarian university m. Mykolaiv, street of Pair. Communes 9

 Ключові слова: Агропромисловий комплекс, продовольчий підкомплекс, агропромислова інтеграція, агрохолдинг, метакорпорація, економічні відносини.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012