Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 30.3(075.8)

Моісеєнко О.М.

РОЛЬ ФОРМАЛЬНИХ ТА НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Харківський Гуманітарний Університет «Народна українська академія»,

Харків, вул. Лермонтівська, 27, 61024

 UDC 30.3(075.8)

Moiseyenko Olena M.

ROLE FORMAL AND INFORMAL INSTITUTES OF ECONOMIC POWER OF TRANSFORMATION ECONOMY

Kharkov University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”

Kharkov, st. Lermontovsky, 27, 61024

 

Проведено дослідження ролі формальних та неформальних інститутів економічної влади в процесі трансформації економічної системи.

Ключові слова: формальні інститути, неформальні інститути, економічна влада, трансформаційна економіка 

Research of role of formal and informal institutes of economic power is conducted in the process of transformation of the economic system.

Key words: formal institutes, informal institutes, economic power, the transformation economy


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012