Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

Аверіна М.Ю.

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Васильківська, 36, 03022

Averina M.Y.

ANALYSIS AND ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISE: WAYS OF IMPROVEMENT 

Kyiv national university of the name Taras Shevchenko, Kyiv, Vasilkovskaya, 36, 03022

 

У статті висвітлена сутність фінансового стану підприємства, наведені основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Представлені основні прийоми аналізу фінансового стану підприємства. Виявлені шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансова звітність, горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний аналіз, факторний аналіз, спеціальний аналіз.

In the article the lighted up essence of the financial state the enterprises resulted basic indexes of estimation of the financial state of enterprise. Presented basic receptions of analysis of the financial state of enterprise. Educed ways of improvement of the financial state of enterprise. 

Keywords: the financial state of enterprise, financial reporting, horizontal (sentinel) analysis, vertical (structural) analysis, analysis of trend, analysis of relative indexes (coefficients), comparative analysis, factor analysis, special analysis.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>


 
Секции-декабрь 2012