Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 332.14: 711.4 

Середа О.В.

 

Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління розвитком міст

Луцький національний технічний університет,

м. Луцьк, Львівська 75, 43018 

UDC 332.14: 711.4 

Sereda O.

THEORETICO-METHODICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CITIES DEVELOPMENT

Lutsk National Technical University,

Lutsk, Lvivska 75, 43018

У статті проаналізовано підходи вчених до сутності поняття “стратегічне управління” і на їх основі запропоновано авторське визначення поняття “стратегічне управління розвитком міста”. Досліджено методичні аспекти здійснення цього процесу в українських містах.

Ключові слова: стратегічне управління, місто, стратегія розвитку міста.

The approaches of scientists to the essence of the concept of "strategic management" are analyzed in this article and on this basis the author's definition of "strategic management of city’s development" is suggested. The methodical aspects of realization of this process in Ukrainian cities are investigated.

Keywords: strategic management, city, strategy of city’s  development.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012