Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 331.216:657.222
Ярошинський В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ В ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, Героїв оборони 15, 03041
UDC 331.216:657.222
Yaroshinsky V.M.
FEATURES AND PURPOSE PROCEDURE FOR CALCULATION OF ASSISTANCE IN CONNECTION WITH TEMPORARY DISABILITY
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041
 
Стаття містить розгляд основних особливостей призначення, порядку нарахування та отримання допомог в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Ключові слова: тимчасова втрата працездатності, порядок нарахування, листок тимчасової непрацездатності.
 
Секции-декабрь 2013