Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 330.131.5
Спивак Ярослав Олегович,,,,,,
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЙОГО СТИМУЛЮВАННЯ
Spivak Y. O., Ryazanov A. S.
WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY ENERGY SAVING AND ITS PROMOTION

Аннотация. У статті дана оцінка потенціалу підвищення ефективності використання енергії в Україні та шляхи спрямовані на його реалізацію. Зроблено акцент на механізмах стимулювання процесу енергозбереження

Ключевые слова: енергозбереження, енергетичні ресурси, енергоефективність, енергозберігаючі засоби, паливно-енергетичний комплекс

Abstract. The paper assessed the potential of energy efficiency in Ukraine and ways aimed at its implementation. Made focus on mechanisms to stimulate the process of energy saving

Keywords: energy saving, energy resources, energy efficiency, energy saving products, fuel and energy complex

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015