Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 338.242.2
Дем'яненко Оксана Миколаївна,,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВУ СТРАТЕГІЮ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Dem’yanenko O.M.
STUDY OF FACTORS ON FINANCIAL STRATEGY PRINTING COMPANY

Аннотация. В роботі розглядаються найвагоміші фактори, які впливають на фінансову стратегію поліграфічних підприємств. Досліджено ступінь впливу екзогенних та ендогенних фактрорів з поділом останніх на фактори безпосереднього та непрямого впливу. Визначено показники

Ключевые слова: фінансова стратегія, ендогенні та екзогенні фактори, ступінь впливу, фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, чистий прибуток, собівартість.

Abstract. We consider the most significant factors affecting the financial strategy of printing companies. The degree of influence of exogenous and endogenous faktroriv division last factors on direct and indirect effects. Indices of industrial and economic activit

Keywords: financial strategy, endogenous and exogenous factors, the impact, financial stability, solvency, business activity, net profit, cost.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции апрель 2016