Рейтинг пользователей: / 17
ХудшийЛучший 
УДК 657
Аткаєва Хадіжат Хусейнівна,,,,,,
ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МСФЗ
Atkaieva Khadizhat Khuseynivna
STAGES OF TRANSITION UKRAINIAN ENTERPRISES FINANCIAL STATEMENTS IN IFRS

Аннотация. У роботі досліджується перехід фінансової звітності українських підприємств на міжнародні стандарти, виокремлюються етапи цього процесу. Розглядаються такі питання як стандартизація і гармонізація фінансової звітності як підготовка умов для впровадження

Ключевые слова: обліково-аналітична інформація, Міжнародні стандарти фінансової звітності (IAS/IFRS), гармонізація, стандартизація, трансформація, розкриваємість, система бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Abstract. In this paper we study the transition of financial statements of Ukrainian companies to international standards, distinguish stages of the process. We consider such issues as standardization and harmonization of financial reporting as preparing the condi

Keywords: accounting and analytical information, International Financial Reporting Standards (IAS / IFRS), harmonization, standardization, transformation, disclosing, accounting system and financial reporting.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>