Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Черкунова Юлия Сергеевна,,,,,,
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЗАМОВЛЕНЬ НА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ
Cherkunova Y.S.
FORMING PORTFOLIO ORDERS FOR FINISHED PRODUCTS

Аннотация. У роботі висвітлено питання щодо аналізу недоліків при формуванні планів виробництва готової продукції в умовах ринкових відносин між виробничою та споживчою сферами і запропоновано нові підходи та вимоги до процесу планування виробничої сфери згідно з ос

Ключевые слова: готова продукція, бухгалтерський облік, критерій, системний підхід, багатокритеріальність, планування, завдання, ринкові відносини, дискретний процес.

Abstract. The paper deals with the analysis of shortcomings in the formation of plans for the production of finished products in the conditions of market relations between production and consumer spheres, and proposes new approaches and requirements to the process

Keywords: finished products, accounting, criterion, system approach, multicriteria, planning, tasks, market relations, discrete process.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>