Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004.7
Бабчук Сергій Миронович,,,,,,
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВІДДАЛЕНИХ ОБ’ЄКТАХ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗДРОТОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ SIGFOX
Babchuk S.M.
CONTROL TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON REMOTE OBJECT OIL AND GAS FACILITIES USING WIRELESS FIELDBUS SIGFOX

Аннотация. В роботі досліджені існуючі методи передачі даних з віддалених об’єктів підприємств нафтогазового комплексу та визначено їх недоліки. Встановлено, що для нечастої передачі статистичної інформації про роботу віддалених об’єктів підприємств нафтогазового ко

Ключевые слова: спеціалізована цифрова мережа, промислова мережа, fieldbus, Wireless, SIGFOX

Abstract. Existing methods of data transmission from remote objects of enterprises of the oil and gas complex were investigated and their deficiencies were determined. It has been established that for the infrequent transmission of statistical information on the op

Keywords: specialized digital network, industrial network, fieldbus, Wireless, SIGFOX

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>