Сурова В.М.

Виробне каміння Приазов’я

Державний гемологічний центр України, Київ-119, вул. Дегтярівська 38-44

Surova V.M.

SEMI-PRECIOUS STONE OF PRIAZOVYE

Expert Department of Exerting Ornamental Rocks, Kyiv-119, Degtyarivska st., 38-44