УДК 550.832

Федоришин Д.Д., Пятковська І.О.

Можливість використання статистичних параметрів вищих порядків для виділення порід-колекторів у тонкошаруватих геологічних відкладах

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Карпатська 15

UDC 550.832

Fedoryshyn D.D., Piatkovska I.O.

The possibility of using statistical parameters of HIGHER ORDER FOR RELEASE reservoir rocks in thin-layer DEPOSITS

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 76019 Ivano-Frankivsk, Carpathian str., 15

 

УДК 552.76

Омельченко Т. В.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ГАЗОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019

UDK 552.76

Omelchenko T.V.

TREATMENT OF THE GASGEOCHEMICAL RESEARCHES WITH THE USAGE OF ARTIFICIAL NEURON NETWORKS

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019

 

УДК 553.98.061.4

Федоришин Д.Д., Трубенко О.М., Потятинник Т.В., Федоришин С.Д.

ПЕТРОФІЗИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЄМКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ХІДНОВИЦЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019,

UDS 553.98.061.4

Fedoryshyn D.D., Trubenko A.N., Potiatynnyk T.V., Fedoryshyn S.D.

PETROPHYSICAL STUDY OF THE CAPACITIVE PROPERTIES OF RESERVOIR ROCKS IN THE HIDNOVYTSKE GAS FIELD ACCORDING TO THE WELL LOGGING DATA

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, Ukraine