УДК (553.981:548.562):620.91
Трубенко Олександр Миколайович,Хомин Володимир Романович,Аврамко Лариса Анатоліївна,,,,
ГАЗОГЕНЕРУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОЛІГОЦЕНОВО-НИЖНЬОМІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЧОРНОГО МОРЯ
Trubenko A.N., Khomyn V.R., Avramko L.A.
GAS-GENERATING POTENTIAL OF OLIGOCENE-LOWER MIOCENE DEPOSITS OF THE BLACK SEA