Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 94(477)321.02 Грушевський
Сєкунова Юлія Володимирівна,Каліка Богдан Михайлович,,,,,
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ - ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ
Kalika B.M., Syekunova Y.V.
MYKHAYLO HRUSHEVSKY - POLITICIAN

Аннотация. Михайло Грушевський є однією з головних постатей українського національного самоствердження в новітній історії України. Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну «Історію України-Руси» — першу повну історію України. Але Грушевський

Ключевые слова: політик, Грушевський, погляд, проблема, держава, народ, суспільство, ідеологія, культура, патріот, життя, партії, праця, ідея, суб’єкт, стосунки, нація, історія, діяльність, традиції, відродження, республіка.

Abstract. Hrushevsky is one of the main figures of the Ukrainian national self-assertion in the modern history of Ukraine. The eminent scientist and social and political activist, he created a 10-volume "History of Ukraine-Rus" - the first complete history of Ukrai

Keywords: politician, Hrushevsky, view, problem, nation, folk, society, ideology, culture, patriot, life, party, work, idea, subject, relation, people, history, activity, traditions, renascence, republic.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>