Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 349.41

Пасечник О.С.

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ УКРАЇНА – КИТАЙ.

Одеський державний університет внутрішніх справ м. Одеса, вул. Успенська, 1, 65014

 

UDC 349.41

Pasechnik O.S.

COMPARATIVE  STUDI OF REGULATION OF LAND RELATIONS IN SPHERE OF LAND USIGE  UKRAINE - CHINA.

 Статтю присвячено порівняльному аналізу регулюванню земельних відносин у сфері використання землі України та Китаю, враховуючи точку зору як вітчизняних, так і закордонних науковців. Визначені відмінності в правовому регулюванні систем землекористування в обох країнах. Виділені основні напрямки  реформування земельних відносин України та Китаю. Спираючись на досвід Китаю, обгрунтавана  необхідність розробки нової економічної моделі землекористування, на сучасних методологічних засадах відповідно Конституції України.

Ключові слова: регулювання земельних відносин України та Китаю, використання землі, адміністративно-правовий режим, методологічні засади.

The article is devoted to the comparative analysis of the regulation of land relations in the field of land use in Ukraine and China, given the point of view of both domestic and foreign scholars. Identified the differences in the legal regulation of land use systems in both countries. And also  the basic directions of land reform are identified in Ukraine and China. Based on the experience of China, there is need to develop new economic models of land use on modern methodological principles under the Constitution of Ukraine.

Keywords: regulation of land relations between Ukraine and China, land use, administrative and legal regime ,methodological grounds.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012