Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 349.41

Басай Р.М.

ДЕРЖАВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія», Івано-Франківськ, Максимовича, 13, 76018

 

UDC 004.2

Basay R.M.

STATE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE USE AND PROTECTION OF POLLUTED LANDS IN UKRAINE

Ivano-Frankovsk Faculty of the National University "Odessa Law Academy", Ivano-Frankovsk, Maksimovic, 13, 76018

 У статті проводиться аналіз правового режиму управління у галузі використання та охорони техногенно забруднених земель в Україні. Досліджується поняття, класифікація, структура та функції управління у цій сфері. У результаті дослідження даного питання автор пропонує зміни до законодавства України щодо удосконалення управління техногенно забрудненими землями.

Ключові слова: техногенно забруднені землі, управління техногенно забрудненими землями, структура управління техногенно забрудненими землями, функції управління техногенно забрудненими землями.

The article analyzes the regulatory control of the use and protection of technologically contaminated land in Ukraine. Study the concept, classification, structure and functions of management in this branch . The study of this issue by offering amendments to the legislation of Ukraine concerning the improvement of the management of anthropogenic pollution of land.

Key words: technologically contaminated land, management of anthropogenic pollution of land, management structure of anthropogenic pollution of land, management of technologically contaminated land.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012