Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 343:378.4 (477.85-25) “1875/1918”

Грекул-Ковалик Т.А.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПРАВНИЧИХ КАДРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ ФРАНЦА-ЙОСИФА У ЧЕРНІВЦЯХ (1875-1918 РР.)

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Університетська 19, 58000

UDC 343:378.4 (477.85-25) “1875/1918”

Hrekul-Kovalyk T.A.

PREPARATION OF LEGAL PERSONNEL IN THE CHERNIVTSI FRANZ JOSEF UNIVERSITY (1875-1918).

Yuri Fedkovych National University, Chernivtsi, Universitetska 19, 58000

 Досліджуються організаційно-правові засади та зміст навчального процесу на юридичному факультеті Чернівецького університету в австрійський період його історії (1875-1918 рр.).

Ключові слова: юридична освіта, навчальний процес, правознавчий семінар, державознавчий семінар, навчальне навантаження, державний екзамен, доктор права.

We investigate the organizational and legal principles and the content of the educational process at the department of law in the Chernivtsi University in the Austrian period of its history (1875-1918).

Keywords: legal education, educational process, jurisprudential seminar, seminar of state formation, educational workload, degree examination, Doctor of Law.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012