Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 338.242.2
Мокряк Эдуард Валериевич,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКО-МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Mokryak E.V.
FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL-MANAGERIAL ORGANIZATIONAL CULTURE AT UKRAINIAN ENTERPRISES

Аннотация. В роботі здійснений порівняльний аналіз особливостей підприємницько-менеджерської організаційної культури в Україні та країнах Заходу. Виявлені основні чинники, які впливають на сучасний стан та тенденції подальшої еволюції організаційної культури на віт

Ключевые слова: організаційна культура, підприємницько-менеджерська культура, національна психологія, чинники формування та розвитку підприємницько-менеджерської культури, соціокультурні передумови формування підприємницько-менеджерської культури

Abstract. In this paper we carry out a comparative analysis of the characteristics of organizational culture in Ukraine and the West. We found the main factors affecting the current state and trends of the further evolution of organizational culture on domestic ent

Keywords: Organizational culture, managerial-entrepreneurial culture, national psychology, factors of formation and development of entrepreneuria,-managerial culture, socio-cultural prerequisites for the formation of entrepreneurial-managerial culture

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>