УДК УДК 332.143:3
Кириченко Валерия Олеговна,Силонова Наталья Борисовна,,,,,
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З НАДАННЯ ПОСЛУГ
Kyrychenko V.,Silonova N.
Analysis of current approaches to evaluating personnel management system of company to provide services
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 658.193:62
Бенюк Юлиана Андреевна,Силонова Наталия Борисовна,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Silonova N. B., Beniuk Yu. A.
FEATURES IMPLEMENTATION REQUIREMENTS FOR SAFETY AND HEALTH IN FORESTRY
 
УДК 378.147:006
Бычок Анна Петровна,Силонова Наталья Борисовна,,,,,
РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ УСФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Silonova N., Bychok A.
DEVELOPMENT CONCEPTUAL MODEL OF TRAINING IN THE FIELD OF METROLOGY, STANDARDIZATION, CERTIFICATION AND QUALITY MANAGEMENT
 
УДК 005.6
Горлов Алексей Николаевич,Филатов Евгений Алексеевич,Иванникова Надежда Владимировна,,,,
Системы менеждмента качества в электроэнергетике
Gorlov Aleksey Nikolayevich, Filatov Evgeny Alekseevich, Ivannikova Nadezhda Vladimirovna
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN POWER INDUSTRY