УДК 004.738.5:330.341.1
Аровина Марина Павловна,,,,,,
використання стратегій краудсорсингу в процесі регіональної інформатизації
Аrоvina М.P.
USING CROWDSOURCING STRATEGIES IN THE PROCESS OF REGION INFORMATIZATION
 
УДК Orlov. N. V. УДК 355.35
Орлов Микола Михайлович,,,,,,
РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРИ ВИРІШЕННІ СКЛАДНИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
IN THE FIELD OF STATE SECURITY
THE ROLE OF GOVERNMENT AUTHORITIES IN THE DECISION OF COMPLEX ISSUES