УДК 316.6

Прасюк О.В.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУБЄКТА ГРОМАДСЬКЇ ДУМКИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Національний університет «Острозька академія» Острог, Рівненська обл. вул. Семінарська, 2,35800

UDC 316.6

Prasyuk O.V.

CONCEPTUALISATION OF THE SUBJECT OF PUBLIC OPINION IN MODERN SCIENTIFIC DISCOURSE

the National University of Ostroh Academy Ostroh, Rivne region, Seminarska st., 2, 35800

 

УДК316.34.37:314.727                                                                          

Чорна В.О.

Міграція українського села до міста

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

 UDC 316.34.37:314.727                                    

Chorna V.O.

Migration of people from rural area to city in Ukraine

 
Секции-март 2013