Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 378.016:53

Шевчук О.В.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗОВАНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ

аспірант кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі фізико-математичного факультету,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський, Хмельницьке шосе 8/111, 32300

Shevchuk O.V.

QUALIFICATION LEVELS AND LABORATORY WORK IN PHYSICS AS A SOURCE OF PREDICTABLE QUALIFICATIONS

Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko National University Postgraduate student,

8/111, Khmelnitske shosse, Kamyanets-Podilskyi, Khmelnitska oblast, Ukraine, 32300

 У роботі описуються кваліфікаційні рівні та лабораторні роботи частково-пошукового характеру, проблемно-пошукового характеру та репродуктивні. Вплив лабораторних робіт на перевірку рівнів обізнаності, умінь, навичок, переконань, комунікації, автономності і відповідальності. Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізики.

Ключові слова: лабораторна робота, навички, уміння, комунікація, автономність і відповідність, фахова компетентність.

The paper describes the skill levels and laboratory work part-search nature of the problem and search the nature and fertility. Effect of laboratory work to test the level of knowledge, skills, beliefs, communication, autonomy and responsibility. Formation of professional competence of future teachers of physics.

Keywords: laboratory work, skills, abilities, communication, autonomy and compliance, professional competence.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-июнь 2013