Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 373.014.623 
Решетова Ирина Анатольевна,Алдошина Анастасия Васильевна,,,,,
МІСЦЕ БАТЬКІВСЬКИХ КОМІТЕТІВ У ДЕРЖАНО-ГРОМАДСЬКОМУ УПРАВЛІННІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Reshetova I.А, Aldoshina A.V.
The place of parents’ committees in public and state administration of secondary educational establishment

Аннотация. У статті з’ясовано сутність поняття „державно-громадське управління”, його мету та завдання. Автором досліджено питання діяльності органів громадського самоврядування, зокрема батьківських комітетів загальноосвітніх навчальних закладів. У ході наукового пошуку розглянуто діяльність постійно діючих комісій батьківських комітетів шкіл.

Ключевые слова: державно-громадське управління, батьківський комітет загальноосвітнього навчального закладу, постійно діючі комісії

Abstract. The article deals with the sense of the statement state and public administration, its aims and tasks. The author has researched the questions of the activity of public self-rule bodies, namely the parents’ committees of secondary educational establishments. During the scientific research the activity of constantly functioning parents’ committees at schools has been analyzed.

Keywords: public and state administration, parents’ committee of secondary educational establishment, constantly functioning commissions

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014