Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 027.54 (477) : 027. 081 : 004
Скоц Віктор Васильович,Рудик Ярослав Михайлович,,,,,
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ НАУКОВОСТІ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Skots V.V., Rudyk Y.M.
ELECTRONIC RESOURCES AS A MEANS OF COMPLIANCE PRINCIPLE OF SCIENCE CONTENT AND TEACHING METHODS

Аннотация. Стаття розкриває особливості дотримання принципу науковості змісту і методів навчання при використанні електронних ресурсів.

Ключевые слова: електронні ресурси, принцип науковості, зміст навчання, методи навчання

Abstract. The article reveals the features of the principle of scientific content and teaching methods using electronic resources.

Keywords: electronic resources, principles of scholarship, teaching content, teaching methods

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014